Vymezení odpovědnosti

Poskytovatel online obchodu usiluje o správnost a aktuálnost informací. Přesto nelze zcela vyloučit výpadky nebo snížení kvality. Poskytovatel proto neodpovídá za aktuálnost, správnost, úplnost a kvalitu poskytovaných informací. Stejně tak poskytovatel neodpovídá za škody materiální nebo nemateriální povahy zpusobené přímo či nepřímo využitím chybných nebo neúplných informací, pokud je prokazatelně nezpůsobil úmyslně s protiprávním úmyslem nebo hrubou nedbalostí. Totéž platí i pro škody způsobené počítačovými viry při stahování dat nebo při instalaci softwaru. Poskytovatel si vyhrazuje výslovné právo upravit, doplnit, smazat nebo zveřejňovat informace webových stránek zcela nebo částečně bez předchozího upozornění a části internetové nabídky, nebo celou nabídku, nebo přechodně či trvale ukončit jejich zveřejnění. Všechny informace jsou nezávazné.

Odkazy a linky

Odpovědnost za obsah jiných webových stránek, který je poskytován například na základě přímých či nepřímých odkazů (např. takzvané „linky”) předpokládá, že si poskytovatel není vědom závadnosti daného obsahu, tedy konkrétněji jeho případného nezákonného či kriminálního obsahu. Obsah jiných webových stránek je vhodným způsobem označen. Poskytovatel nemá žádný vliv na obsah jiných webových stránek a ani si tyto texty nepřivlastnuje. Poskytovatel si není vědom protiprávních či pohoršujících textů na stránkách cizích společností, které jsou s webovými stránkami propojeny. Pokud by byly na propojených stránkách cizích společností přesto obsaženy protiprávní nebo pohoršující texty, distancuje se poskytovatel výslovně od těchto textů.

Autorská práva

Poskytovatel usiluje o zohledňování a dodržování autorských práv k použitým grafikám, obrazovým materiálům, zvukovým dokumentům, videosekvencím a textům v rámci celých stránek, o používání vlastních zakoupených či vytvořených prostředků, obrazových materiálů, grafik, zvukových dokumentů, videosekvencí a textu nebo o využití nelicencovaných grafik, zvukových dokumentů, videosekvencí a textu. Veškeré ochranné známky a značky zboží uvedené v rámci informací webové stránky, které jsou eventuálně chráněny třetími osobami, podléhají neomezeně ustanovením aktuálního znění zákona o ochranných známkách a právum příslušných registrovaných vlastníků. Na základě pouhého zmínění názvů těchto značek a ochranných známek nelze dospět k závěru, že obchodní značky nejsou chráněny právy třetích osob. Externí odkazy na informace jsou vysloveně žádoucí. Na druhou stranu, neoprávněné převzetí celých webových stránek nebo celých příspěvků je nepřípustné.

Rozmnožování nebo používání grafik, obrazových materiálů, zvukových dokumentů, videosekvencí a textu webových stránek není bez výslovného písemného souhlasu poskytovatele povoleno. Copyright ke zveřejněným výtovorům vytvořených společností poskytovatele zůstává pouze autorovi stránek.

Ochrana osobních údajů

Pokud jsou v rámci databáze webových stránek zaznamenány osobní či obchodní údaje (e-mailová adresa, jméno, adresa), poskytuje uživatel tato data výslovně v rámci dobrovolného rozhodnutí. Poskytovatel výslovně nesouhlasí s použitím kontaktních údajů třetími stranami pro účely doručování reklamy a informací, které nebyly výslovně požadovány. Provozovatel webových stránek si vyhrazuje právo podniknout právní kroky v případě nevyžádaného přenosu reklamních informací, například prostřednictvím nevyžádané pošty.

 

V Praze dne 11. 08. 2020

Nejlepší kalhotky na světě.

Kalhotky Victoria's Secret a PINK, originál rovnou od výrobce z USA.